Daniela Marina Cândea - traducator si interpret autorizat franceza & spaniola
» Traduceri

 

      Traduceri autorizate şi legalizate de notarul public pentru diverse documente şi acte oficiale, dintre care enumerăm cu titlu de exemplu:

       certificate de naştere, căsătorie, documente de identitate, permise de rezidenţă, caziere judiciare, permise de conducere, cărţi de munca, diplome şi certificate de studii, foi matricole, planuri de învăţământ, programe analitice,

       documente juridice, precum sentinţe, notificări, procuri notariale, texte legislative, acte de cesiune, titluri executorii, atestate, contracte de vânzare-cumpărare, procuri, procese verbale.

 

Traduceri autorizate în diverse domenii:

       Traduceri juridice;

       Traduceri economice;

       Traduceri tehnice;

       Traduceri medicale si farmaceutice;

       Traduceri IT;

       Traduceri literare;

 

 Pregătirea documentaţiei în vederea participării la licitaţii.

 

Colaboratori
Notar public
Luha Vasile
Avocat definitiv
Gherman Amalia Maria
Traducator si translator limba greaca
Mis Roxana - Gratiana
Stiri
Stiri utile
Producator ulei vegetal pur
Carmita Classic